Varför ställa ut?

Framtidslösningarna inom nordisk kollektivtrafik

Nya vägar
Som utställare möter du branschens viktigaste beslutsfattare från Sverige och övriga Norden. Senast kom 6.500 personer i ledande ställning för att träffa nya leverantörer, söka ny kunskap och nya smarta lösningar.

Ett framgångskoncept
Persontrafik är en gemensam arena för hela branschen där samverkan och samarbete är en viktig del. Stort fokus ligger på teknikutveckling, service, säkerhet, kombinerad mobilitet och inte minst på kollektivtrafikens bidrag till ett hållbart samhälle och en hållbar stadsutveckling.

Kontakta oss gärna för mer information eller boka din monter här!

Visas på Persontrafik

 • Bussar & andra fordon │ Säkerhet
 • Taxibilar │ Miljöteknik
 • Spårburna fordon │ Hållplatsmiljöer
 • IT │ Fordonsutrustning & inredning
 • Trafikinformation │ Färdtjänst & skolskjuts
 • Trafikledning │ Reservdelar, service & underhåll
 • Laddinfrastruktur │ Kombinerad mobilitet
 • Biljettsystem

Kvalificerade kontakter - På Persontrafik träffar du:

 • Ansvariga politiker
 • Berörda myndigheter
 • Trafikplanerare
 • Operatörer,
 • Förare och övriga viktiga beslutsfattare.

Persontrafik i siffror

 • 6.418 besökare från 24 länder
 • 167 utställare från 20 länder
 • 86% tyckte deras resultat var tillfredställande, bra eller mycket bra.
 • 1.133 Seminariedeltagare