Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
måndag

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Fikapaus/Coffee Break

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Beyond Numbers: Using Data Visualization to Communicate

Laddningsbehov, i dag och i framtiden

Lunch

Samverkan för en effektiv kollektivtrafik

The invisible sensor

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig

Fikapaus/Coffee Break

Free public transport in Estonia – the way forward?

Vinnande koncept för kompetensförsörjning

Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR

Taxi Butler - Generating

Klimatmål och miljöprogram

Fikapaus/Coffee break

Temavandring Trafiksäkerhet

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Tryggare resor för både förare och resenär

Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd

Words of welcome; Nordic Stream with InformNorden and Nordisk lokaltrafik

Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?

Mingel

tisdag

Vattenvägar för bättre mobilitet

BRT-satsningar i Sverige

Överprövningar - onödigt eller?

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Spårväg så in i Norden

Landsbygdstrafik idag och i framtiden

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

Developing Smart Transport Solutions in Bergen by Establishing a Mobility Lab

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före

Fika/ Coffee Break

Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer

Vad händer med ERTMS?

Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?

Fika / Coffe Break

Public transport ticketing interoperability through contactless EMV

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Kan god design få fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Temavandring Färdtjänst, Serviceresor nya produkter

Möt BoB i verkligheten

Collection and sharing of data

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Framtidens fordon

Leveraging big data to improve operational performance, reliability, and efficiency

How new technology provides support for different traveller needs

En linbana utifrån kundens behov

Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + open source code

Varför LEAN i kollektivtrafiken?

När ska jag välja elbuss?

A standardized IT Architecture for Interoperability

Ask the speakers - Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?

Lunch

Möt framtidens forskare på Mötesplatsen

Batteridrivna tåg är här!

Ecosystem av uppkopplade IoT-tjänster för att bygga smart kollektivtrafik

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Railway reform in Norwegian – now we're up and running!

Samhällsnytta betalar sig

Ny testbana ger driftsäkrare tågtrafik

From Public Transport planning to Mobility planning

Så här upphandlar du skolskjuts

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Framtidens bokningssystem och ruttplanering är redan här?

Hur många tåg går det 2040? Nu bygger Trafikverket prognosen för framtiden!

Temavandring ITS

Anthropological insights into why people choose public transport – and why they don’t?

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging

Fika/ Coffee Break

Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?

Prisutdelning uppsatstävling

”Ny på jobbet”

Att göra rätt från början

Fika / Coffee Break

On-board IP based integration platform (ITxPT)

Nyheter och aktuella rättsfall i skolskjutstrafiken

Digitalizing passenger surveys

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management

Nya tunnelbanan. Vi gör så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.

Providing the mobile ticketing app customers expect

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

Fråga juristen om skolskjutsfrågor

Ticketing as a Service in Switzerland

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Ett starkt och positivt varumärke - hur lyckas vi med det?

Förenkling i upphandling och incitament

Technology doesn't feel, but our customers do - Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings

An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning

Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne

Ask the speakers - Q&A: Services for mobile customers in a digitized world

Branschfest

onsdag

Växelvis boende - fråga vid skolskjuts

Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Strategies for fossil-free public transport

Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet

Electric buses in Oslo – Ruters transition to zero-emission

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts

Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility

Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?

BRT is coming to Rogaland!

Fråga juristen om frågor vid skolskjuts

Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?

Tampere is building their first tramway ever

Fika / Coffee Break

Temavandring Järnväg, spårväg

Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?

Avtal och avtalsutveckling

Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

Fika / Coffee break

Rovdjur på väg och trafiksäkerhet vid skolskjuts

The new information systems - utilizing open source, micro services and streaming technologies for realtime connectivity

Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras

Så valde vi elbuss

Laddningsbehov, i dag och i framtiden

The Neural Neighborhood – How cities resemble Neural Networks with the help of AI

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen

Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee

Äldres mobilitet idag och imorgon

Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?

Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer

ITxPT – the new standard for innovation and interoperability

Jag vill! Jag kan!

Ride with the time machine for a better trip

Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?

Utblick - så funkar skolskjuts i Norge

Ask the speakers - Q&A: Embracing new technology in PT

Lunch

Fem förutsättningar för framgång

Framtidens kunder och vår syn på kunden