Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
måndag

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Klimatmål och miljöprogram

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

AI and open source code in the new Information System - Utilizing micro services......

The Neural Neighborhood – How cities resample Neural Networks with the help of A......

Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Panel discussion

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?...

An approach to data driven maintenance through real time data streams and machin......

Collection and sharing of data

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarnas att transportera si......

Panel discussion

tisdag

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Avtal och avtalsutveckling

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transpor......

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Panel discussion

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Digitalizing passenger surveys – utilizing HSL’s mobile app and beacons

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

Kan god design får fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Ticketing as a Service in Switzerland: Offering a new level of convenience for P......

Technology doesn't feel, but our customers do – Why we stopped talking about dig......

Panel discussion

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Wrap up of the InformNorden sessions

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne

Så här upphandlar du skolskjuts

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken?

”Ny på jobbet”

ATT göra rätt från början

Nyheter och aktuella rättsfall

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggning......

Fråga juristen

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartlä......

onsdag

Växelvis boende

Hur blir spårtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Konceptutveckling för regionala bussar

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts

Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

Fråga juristen

Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänke......

Rovdjur på väg och trafiksäkerhet

Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenska......

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen

Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda k......

Fem förutsättningar för framgång

Framtidens kunder och vår syn på kunden

Anropsstyrd trafik