Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
måndag

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Fikapaus/Coffee Break

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Beyond Numbers: Using Data Visualization to Communicate

Laddningsbehov, i dag och i framtiden

Lunch

Samverkan för en effektiv kollektivtrafik

The invisible sensor

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig

Fikapaus/Coffee Break

Free public transport in Estonia – the way forward?

Vinnande koncept för kompetensförsörjning

Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR

Taxi Butler - Generating

Klimatmål och miljöprogram

Fikapaus/Coffee break

Temavandring Trafiksäkerhet

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Tryggare resor för både förare och resenär

Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd

Words of welcome; Nordic Stream with InformNorden and Nordisk lokaltrafik

Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?

Mingel

tisdag

Vattenvägar för bättre mobilitet

BRT-satsningar i Sverige

Överprövningar - onödigt eller?

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Spårväg så in i Norden

Landsbygdstrafik idag och i framtiden

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

Developing Smart Transport Solutions in Bergen by Establishing a Mobility Lab

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före

Fika/ Coffee Break

Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer

Vad händer med ERTMS?

Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?

Fika / Coffe Break

Public transport ticketing interoperability through contactless EMV

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Kan god design få fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Temavandring Färdtjänst, Serviceresor nya produkter

Möt BoB i verkligheten

Collection and sharing of data

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Framtidens fordon

Leveraging big data to improve operational performance, reliability, and efficiency

How new technology provides support for different traveller needs

En linbana utifrån kundens behov

Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + open source code

Varför LEAN i kollektivtrafiken?

När ska jag välja elbuss?

A standardized IT Architecture for Interoperability

Ask the speakers - Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?

Lunch

Möt framtidens forskare på Mötesplatsen

Batteridrivna tåg är här!

Ecosystem av uppkopplade IoT-tjänster för att bygga smart kollektivtrafik

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Railway reform in Norwegian – now we're up and running!

Samhällsnytta betalar sig

Ny testbana ger driftsäkrare tågtrafik