Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
måndag
Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering
Hur gör vi framtidens resande hållbart?
Fikapaus/Coffee Break
Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?
Beyond Numbers: Using Data Visualization to Communicate
Laddningsbehov, i dag och i framtiden
Lunch
Samverkan för en effektiv kollektivtrafik
The invisible sensor
Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken
Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig
Fikapaus/Coffee Break
Free public transport in Estonia – the way forward?
Vinnande koncept för kompetensförsörjning
Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR
Taxi Butler - Generating
Klimatmål och miljöprogram
Fikapaus/Coffee break
Temavandring Trafiksäkerhet
EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik
Tryggare resor för både förare och resenär
Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd
Words of welcome; Nordic Stream with InformNorden and Nordisk lokaltrafik
Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?
Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?
Ansvar och avtal
Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.
Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?
Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?
Mingel
tisdag
Vattenvägar för bättre mobilitet
BRT-satsningar i Sverige
Överprövningar - onödigt eller?
Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!
Spårväg så in i Norden
Landsbygdstrafik idag och i framtiden
MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL
Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)
Förbättrad framkomlighet i nordiska städer
Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut
Developing Smart Transport Solutions in Bergen by Establishing a Mobility Lab
Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken
Hur enkelt kan det bli att resa
Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före
Fika/ Coffee Break
Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer
Vad händer med ERTMS?
Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?
Fika / Coffe Break
Public transport ticketing interoperability through contactless EMV
Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken
Kan god design få fler att resa?
Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?
Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry
Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken
Temavandring Färdtjänst, Serviceresor nya produkter
Möt BoB i verkligheten
Collection and sharing of data
Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?
Framtidens fordon
Leveraging big data to improve operational performance, reliability, and efficiency
How new technology provides support for different traveller needs
En linbana utifrån kundens behov
Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + open source code
Varför LEAN i kollektivtrafiken?
När ska jag välja elbuss?
A standardized IT Architecture for Interoperability
Ask the speakers - Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?
Lunch
Möt framtidens forskare på Mötesplatsen
Batteridrivna tåg är här!
Ecosystem av uppkopplade IoT-tjänster för att bygga smart kollektivtrafik
Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande
Railway reform in Norwegian – now we're up and running!
Samhällsnytta betalar sig
Ny testbana ger driftsäkrare tågtrafik
From Public Transport planning to Mobility planning
Så här upphandlar du skolskjuts
SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles
Framtidens bokningssystem och ruttplanering är redan här?
Hur många tåg går det 2040? Nu bygger Trafikverket prognosen för framtiden!
Temavandring ITS
Anthropological insights into why people choose public transport – and why they don’t?
Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen
Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging
Fika/ Coffee Break
Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?
Prisutdelning uppsatstävling
”Ny på jobbet”
Att göra rätt från början
Fika / Coffee Break
On-board IP based integration platform (ITxPT)
Nyheter och aktuella rättsfall i skolskjutstrafiken
Digitalizing passenger surveys
Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?
Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management
Nya tunnelbanan. Vi gör så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.
Providing the mobile ticketing app customers expect
Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?
Fråga juristen om skolskjutsfrågor
Ticketing as a Service in Switzerland
Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning
Ett starkt och positivt varumärke - hur lyckas vi med det?
Förenkling i upphandling och incitament
Technology doesn't feel, but our customers do - Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings
An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning
Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne
Ask the speakers - Q&A: Services for mobile customers in a digitized world
Branschfest
onsdag
Växelvis boende - fråga vid skolskjuts
Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?
Strategies for fossil-free public transport
Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet
Electric buses in Oslo – Ruters transition to zero-emission
Kollektivtrafiken vid kriser i samhället
Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts
Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten
Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility
Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?
BRT is coming to Rogaland!
Fråga juristen om frågor vid skolskjuts
Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?
Tampere is building their first tramway ever
Fika / Coffee Break
Temavandring Järnväg, spårväg
Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?
Avtal och avtalsutveckling
Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte
Fika / Coffee break
Rovdjur på väg och trafiksäkerhet vid skolskjuts
The new information systems - utilizing open source, micro services and streaming technologies for realtime connectivity
Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras
Så valde vi elbuss
Laddningsbehov, i dag och i framtiden
The Neural Neighborhood – How cities resemble Neural Networks with the help of AI
Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)
Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen
Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee
Äldres mobilitet idag och imorgon
Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?
Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer
ITxPT – the new standard for innovation and interoperability
Jag vill! Jag kan!
Ride with the time machine for a better trip
Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?
Utblick - så funkar skolskjuts i Norge
Ask the speakers - Q&A: Embracing new technology in PT
Lunch
Fem förutsättningar för framgång
Framtidens kunder och vår syn på kunden