Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
10:00

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Fikapaus/Coffee Break

11:00

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Beyond Numbers: Using Data Visualization to Communicate

11:30

Laddningsbehov, i dag och i framtiden

12:30

Lunch

Samverkan för en effektiv kollektivtrafik

13:00

The invisible sensor

13:30

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

14:30

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig

Fikapaus/Coffee Break

Free public transport in Estonia – the way forward?

Vinnande koncept för kompetensförsörjning

Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR

Taxi Butler - Generating

15:00

Klimatmål och miljöprogram

Fikapaus/Coffee break

Temavandring Trafiksäkerhet

15:30

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Tryggare resor för både förare och resenär

Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd

Words of welcome; Nordic Stream with InformNorden and Nordisk lokaltrafik

15:40

Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?

16:00

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.

16:30

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?

17:00

Mingel