Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
18:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
08:00

Vattenvägar för bättre mobilitet

09:00

BRT-satsningar i Sverige

Överprövningar - onödigt eller?

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Spårväg så in i Norden

Landsbygdstrafik idag och i framtiden

09:15

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

09:30

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

09:45

Developing Smart Transport Solutions in Bergen by Establishing a Mobility Lab

10:00

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före

Fika/ Coffee Break

Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer

Vad händer med ERTMS?

10:15

Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?

10:30

Fika / Coffe Break

Public transport ticketing interoperability through contactless EMV

11:00

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Kan god design få fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Temavandring Färdtjänst, Serviceresor nya produkter

Möt BoB i verkligheten

11:15

Collection and sharing of data

11:30

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Framtidens fordon

Leveraging big data to improve operational performance, reliability, and efficiency

11:45

How new technology provides support for different traveller needs

12:00

En linbana utifrån kundens behov

Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + open source code

Varför LEAN i kollektivtrafiken?

När ska jag välja elbuss?

A standardized IT Architecture for Interoperability

12:15

Ask the speakers - Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?

12:30

Lunch

Möt framtidens forskare på Mötesplatsen

Batteridrivna tåg är här!

13:00

Ecosystem av uppkopplade IoT-tjänster för att bygga smart kollektivtrafik

13:30

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Railway reform in Norwegian – now we're up and running!

Samhällsnytta betalar sig

Ny testbana ger driftsäkrare tågtrafik

13:45

From Public Transport planning to Mobility planning

14:00

Så här upphandlar du skolskjuts

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Framtidens bokningssystem och ruttplanering är redan här?

Hur många tåg går det 2040? Nu bygger Trafikverket prognosen för framtiden!

Temavandring ITS

14:15

Anthropological insights into why people choose public transport – and why they don’t?

14:30

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging

Fika/ Coffee Break

Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?

Prisutdelning uppsatstävling

15:00

”Ny på jobbet”

Att göra rätt från början

Fika / Coffee Break

On-board IP based integration platform (ITxPT)

15:30

Nyheter och aktuella rättsfall i skolskjutstrafiken

Digitalizing passenger surveys

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management

Nya tunnelbanan. Vi gör så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.

Providing the mobile ticketing app customers expect

15:45

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

16:00

Fråga juristen om skolskjutsfrågor

Ticketing as a Service in Switzerland

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Ett starkt och positivt varumärke - hur lyckas vi med det?

Förenkling i upphandling och incitament

16:15

Technology doesn't feel, but our customers do - Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings

16:30

An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning

Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne

16:45

Ask the speakers - Q&A: Services for mobile customers in a digitized world

18:30

Branschfest