Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
Välj tid
01:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
09:00

Avtal och avtalsutveckling

BRT-satsningar i Sverige

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Spårväg så in i Norden

Landsbygdstrafik idag och i framtiden

09:15

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

09:30

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

09:45

MUST - ett mobilitetslaboratorium för utveckling av smarta transportlösningar

10:00

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före

Fika/ Coffee Break

10:15

Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?

10:30

Fika / Coffe Break

11:00

Kan god design får fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Varför LEAN i kollektivtrafiken?

11:15

Collection and sharing of data

11:30

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Framtidens fordon

11:45

How new technology provides support for different traveller needs

12:00

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

En linbana utifrån kundens behov

Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + open source code

När ska jag välja elbuss?

12:15

Ask the speakers - Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?

12:30

Lunch

13:30

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Järnvägsreform på norska – nu är vi igång!

Nationella infrastruktursatsningar

Samhällsnytta betalar sig

Doktorandseminarium

13:45

Från trafikplan till mobilitetsplan

14:00

Så här upphandlar du skolskjuts

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Äldres mobilitet idag och imorgon

14:15

Movias transportbehovsanalys

14:30

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging

Fika/ Coffee Break

Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?

Prisutdelning uppsatstävling

15:00

”Ny på jobbet”

ATT göra rätt från början

Fika / Coffee Break

15:30

Nyheter och aktuella rättsfall

Digitalizing passenger surveys

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management

15:45

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

16:00

Fråga juristen

Ticketing as a Service in Switzerland

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Ett starkt och positivt varumärke - hur lyckas vi med det?

Förenkling i upphandling och incitament

16:15

Technology doesn't feel, but our customers do - Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings

16:30

An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning

Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne

16:45

Ask the speakers - Q&A: Services for mobile customers in a digitized world

18:30

Branschfest