Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
Välj tid
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
09:00

Avtal och avtalsutveckling

BRT-satsningar i Sverige

ITxPT – en standardiserad plattform för innovation och ökad konkurrens

09:15

MUST - ett mobilitetslaboratorium för utveckling av smarta transportlösningar

09:30

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

09:45

BEST - kundnöjdhet i Norden. Rapport 2018

10:00

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Strategier för att utveckla kombinerad mobilitet. Rapport från COPA.

10:15

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

11:00

Kan god design får fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

11:20

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

11:40

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

12:00

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Transport Industry in change – three cases

13:00

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

13:30

Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne

How can we improve the customer experience of transfers in PT?

13:45

Sätta kunden först: lätt att säga svårare att göra, eller?

14:00

Så här upphandlar du skolskjuts

Äldres mobilitet idag och imorgon

Hur kan ny teknik förbättra kundupplevelsen vid köp, betalning och användning av biljetter?

14:15

Kan en tidsmaskin ge en bättre resa?

14:30

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken?

Från trafikplan till mobilitetsplan

14:45

Mobilitet i praktiken – så här går Stavanger före

15:00

”Ny på jobbet”

ATT göra rätt från början

15:30

Nyheter och aktuella rättsfall

Digitalizing passenger surveys

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? (II)

15:45

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

16:00

Fråga juristen

Ticketing as a Service in Switzerland

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

16:15

Technology doesn't feel, but our customers do - Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings

16:35

Services for mobile customers in a digitalized world