Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
09:00

Växelvis boende - fråga vid skolskjuts

Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Strategies for fossil-free public transport

Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet

09:15

Electric buses in Oslo – Ruters transition to zero-emission

09:30

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts

Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility

Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?

09:45

BRT is coming to Rogaland!

10:00

Fråga juristen om frågor vid skolskjuts

Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?

Tampere is building their first tramway ever

Fika / Coffee Break

Temavandring Järnväg, spårväg

10:15

Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?

10:30

Avtal och avtalsutveckling

Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

Fika / Coffee break

11:00

Rovdjur på väg och trafiksäkerhet vid skolskjuts

The new information systems - utilizing open source, micro services and streaming technologies for realtime connectivity

Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras

Så valde vi elbuss

Laddningsbehov, i dag och i framtiden

11:15

The Neural Neighborhood – How cities resemble Neural Networks with the help of AI

11:30

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen

Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee

Äldres mobilitet idag och imorgon

Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?

Attrahera nya resenärer med provåkarkampanjer

11:45

ITxPT – the new standard for innovation and interoperability

12:00

Jag vill! Jag kan!

Ride with the time machine for a better trip

Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?

Utblick - så funkar skolskjuts i Norge

12:15

Ask the speakers - Q&A: Embracing new technology in PT

12:30

Lunch

13:30

Fem förutsättningar för framgång

Framtidens kunder och vår syn på kunden

BEST - Benchmarking the Nordic capitals

Doktorandseminarium

Temavandring Teknik, miljö, bussar

Temavandring Skolskjuts nya produkter

13:45

How can we improve the customer experience of transfers in PT?

14:00

Hur märktes kollektivtrafiken i valrörelsen?

Putting customers first – easier said than done?

14:15

How fine tech development and focus on user experience have made public transport faster and easier to use.

14:30

Ask the Speakers Q&A - Kundnöjdhet - hur står det till och vad gör vi?

Fika / Coffee Break

Prisutdelning Best of Nordic Public Transport

14:45

Wrap up of the InformNorden and NLMT sessions