Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
Välj tid
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
09:00

Växelvis boende

Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Konceptutveckling för regionala bussar

Strategi for fossilfri drift

09:15

Elektriska bussar i Oslo – nu kommer det fler!

09:30

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts

Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet

Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?

09:45

BRT kommer till Rogaland!

10:00

Fråga juristen

Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?

10:15

Tampere is building their first tramway ever

11:00

Rovdjur på väg och trafiksäkerhet

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras

Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?

11:15

An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning

11:30

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen

Collection and sharing of data

Överprövningar - onödigt eller?

11:45

Järnvägsreform på norska – nu är vi på gång!

12:00

Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

Jag vill! Jag kan!

Movias transportbehovsanalys

12:15

Hur ny teknologi ger stöd för olika resenärsbehov

13:30

AI and open source code in the new Information System - Utilizing micro services for connectivity needs

Fem förutsättningar för framgång

Framtidens kunder och vår syn på kunden

13:50

The Neural Neighborhood – Cities with minds of their own

14:00

Anropsstyrd trafik

Hur märktes kollektivtrafiken i valrörelsen?

14:10

Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee

14:30

Strengthening customer service and information channels with new technology

14:50

Wrap up of the InformNorden sessions