Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
Välj tid
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
09:00

Växelvis boende

Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Konceptutveckling för regionala bussar

Strategi for fossilfri drift

Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet

09:15

Elektriska bussar i Oslo – nu kommer det fler!

09:30

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts

Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet

Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?

09:45

BRT kommer till Rogaland!

10:00

Fråga juristen

Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?

Fika / Coffee Break

10:15

Tampere is building their first tramway ever

Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?

10:30

Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

Fika / Coffee break

11:00

Rovdjur på väg och trafiksäkerhet

The new information systems - utilizing open source, micro services and streaming technologies for realtime connectivity

Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras

Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?

Så valde vi elbuss?

11:15

The Neural Neighborhood – How cities resemble Neural Networks with the help of AI

11:30

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen

Chat robots in customer service channels – Case: Travel Guarantee

Överprövningar - onödigt eller?

11:45

ITxPT – the new standard for innovation and interoperability

12:00

Jag vill! Jag kan!

Ride with the time machine for a better trip

Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?

12:15

Ask the speakers - Q&A: Embracing new technology in PT

12:30

Lunch

13:30

Fem förutsättningar för framgång

Framtidens kunder och vår syn på kunden

BEST - kundnöjdhet i Norden. Rapport 2018

13:45

How can we improve the customer experience of transfers in PT?

14:00

Anropsstyrd trafik

Hur märktes kollektivtrafiken i valrörelsen?

Sätta kunden först: lätt att säga svårare att göra, eller?

14:15

Hur kan ny teknik förbättra kundupplevelsen vid köp, betalning och användning av biljetter?

14:30

Ask the Speakers Q&A - Kundnöjdhet - hur står det till och vad gör vi?

Fika / Coffee Break

Prisutdelning Best of Nordic Public Transport

14:45

Wrap up of the InformNorden and NLMT sessions