Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
måndag

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Fikapaus/Coffee Break

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Lunch

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Klimatmål och miljöprogram

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarnas att transportera sig

Fikapaus/Coffee Break

Vinnande koncept för kompetensförsörjning

Fikapaus/Coffee break

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Governance of metropolitan transport in Western Europe: the place of new mobility services

Free public transport in Estonia – the way forward?

Nordic public transportation and our role in “combined mobility"

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?

Mingel

tisdag

Avtal och avtalsutveckling

BRT-satsningar i Sverige

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Spårväg så in i Norden

Landsbygdstrafik idag och i framtiden

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

MUST - ett mobilitetslaboratorium för utveckling av smarta transportlösningar

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före

Fika/ Coffee Break

Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?

Fika / Coffe Break

Kan god design får fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Varför LEAN i kollektivtrafiken?

Collection and sharing of data

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Framtidens fordon

How new technology provides support for different traveller needs

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

En linbana utifrån kundens behov

Individual info posters at bus stops – automated production based on clever logic, digital timetable and route data + open source code

När ska jag välja elbuss?

Ask the speakers - Q&A: How clever are we in sharing data and does it pay-off?

Lunch

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Järnvägsreform på norska – nu är vi igång!

Nationella infrastruktursatsningar

Samhällsnytta betalar sig

Doktorandseminarium

Från trafikplan till mobilitetsplan

Så här upphandlar du skolskjuts

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Äldres mobilitet idag och imorgon

Movias transportbehovsanalys

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging

Fika/ Coffee Break

Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?

Prisutdelning uppsatstävling

”Ny på jobbet”

ATT göra rätt från början

Fika / Coffee Break

Nyheter och aktuella rättsfall

Digitalizing passenger surveys

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

Fråga juristen

Ticketing as a Service in Switzerland

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning