Seminarieprogram för Persontrafik 2018 med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade din sökning.

Skriv ut
måndag

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Klimatmål och miljöprogram

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarnas att transportera sig

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Hur styrs kollektivtrafiken i Västeuropas storstäder och vem tar initiativ till nya mobilitetstjänster?

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Paneldebatt: Kan utvecklingen av nya mobilitetstjänster i storstäderna styras?

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

tisdag

Avtal och avtalsutveckling

BRT-satsningar i Sverige

ITxPT – en standardiserad plattform för innovation och ökad konkurrens

MUST - ett mobilitetslaboratorium för utveckling av smarta transportlösningar

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

BEST - kundnöjdhet i Norden. Rapport 2018

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Strategier för att utveckla kombinerad mobilitet. Rapport från COPA.

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Kan god design får fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Open Data create possibilities for big and small players in the Swedish transport service industry

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Transport Industry in change – three cases

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Fria resor i allmän kollektivtrafik – En utvärdering från Skåne

How can we improve the customer experience of transfers in PT?

Sätta kunden först: lätt att säga svårare att göra, eller?

Så här upphandlar du skolskjuts

Äldres mobilitet idag och imorgon

Hur kan ny teknik förbättra kundupplevelsen vid köp, betalning och användning av biljetter?

Kan en tidsmaskin ge en bättre resa?

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken?

Från trafikplan till mobilitetsplan

Mobilitet i praktiken – så här går Stavanger före

”Ny på jobbet”

ATT göra rätt från början

Nyheter och aktuella rättsfall

Digitalizing passenger surveys

Coaching och kvalitetsmätning i bemötande – går det att applicera i handläggningen?

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? (II)

Movia’s Beacon-project – what is in the technology for us?

Fråga juristen

Ticketing as a Service in Switzerland

Funktionshinder i kollektivtrafik – lägesrapport från regeringsuppdrag om kartläggning av hinder i kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning

Technology doesn't feel, but our customers do - Why we stopped talking about digitalization and started talking about feelings

Services for mobile customers in a digitalized world

onsdag

Växelvis boende

Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Konceptutveckling för regionala bussar

Strategi for fossilfri drift

Elektriska bussar i Oslo – nu kommer det fler!

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Kommunala lösningar leder till olika förutsättningar för skolskjuts

Regeringsuppdrag: Kvalitet i färdtjänsten

Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet

Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?

BRT kommer till Rogaland!

Fråga juristen

Varför nationell Hanbaro för handläggning? Erfarenheter från Skåne och hur tänker Jönköping för framtiden?

Tampere is building their first tramway ever

Rovdjur på väg och trafiksäkerhet

Big data – Travel card data – How to get more value out of data we already have?

Ledarskapets roll för att höja trafiksäkerheten - Viktiga trafiksäkerhetsegenskaper behöver förbättras inom färdtjänsten och kvalitetssäkras

Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?

An approach to data driven maintenance through real time data streams and machine learning

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Så tycker vårdnadshavarna om skolskjutsen