Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Aktivt filter
Persontrafik med Nordiskt lokaltrafikmöte x

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
måndag
Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering
Hur gör vi framtidens resande hållbart?
Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?
Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken
Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig
Free public transport in Estonia – the way forward?
Vinnande koncept för kompetensförsörjning
Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR
Klimatmål och miljöprogram
Fikapaus/Coffee break
EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik
Tryggare resor för både förare och resenär
Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd
Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?
Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?
Ansvar och avtal
Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.
Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?
Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?
tisdag
Vattenvägar för bättre mobilitet
BRT-satsningar i Sverige
Överprövningar - onödigt eller?
Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!
Spårväg så in i Norden
Landsbygdstrafik idag och i framtiden
MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL
Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)
Förbättrad framkomlighet i nordiska städer
Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut
Developing Smart Transport Solutions in Bergen by Establishing a Mobility Lab
Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken
Hur enkelt kan det bli att resa
Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före
Vad händer med ERTMS?
Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?
Fika / Coffe Break
Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken
Kan god design få fler att resa?
Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?
Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken
Framtidens fordon
En linbana utifrån kundens behov
Varför LEAN i kollektivtrafiken?
När ska jag välja elbuss?
Möt framtidens forskare på Mötesplatsen
Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande
Railway reform in Norwegian – now we're up and running!
Samhällsnytta betalar sig
Ny testbana ger driftsäkrare tågtrafik
From Public Transport planning to Mobility planning
SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles
Framtidens bokningssystem och ruttplanering är redan här?
Hur många tåg går det 2040? Nu bygger Trafikverket prognosen för framtiden!
Anthropological insights into why people choose public transport – and why they don’t?
Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen
Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging
Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?
Prisutdelning uppsatstävling
Fika / Coffee Break
Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management
Nya tunnelbanan. Vi gör så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.
Ett starkt och positivt varumärke - hur lyckas vi med det?
Förenkling i upphandling och incitament
onsdag
Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?
Strategies for fossil-free public transport
Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet
Electric buses in Oslo – Ruters transition to zero-emission
Kollektivtrafiken vid kriser i samhället
Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility
Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?
BRT is coming to Rogaland!
Tampere is building their first tramway ever
Fika / Coffee Break
Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?
Avtal och avtalsutveckling
Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte
Fika / Coffee break
Så valde vi elbuss
Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)
Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?
Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?
Fem förutsättningar för framgång
Framtidens kunder och vår syn på kunden
BEST - Benchmarking the Nordic capitals
Doktorandseminarium
How can we improve the customer experience of transfers in PT?
Hur märktes kollektivtrafiken i valrörelsen?
Putting customers first – easier said than done?
How fine tech development and focus on user experience have made public transport faster and easier to use.
Ask the Speakers Q&A - Kundnöjdhet - hur står det till och vad gör vi?
Prisutdelning Best of Nordic Public Transport
Wrap up of the InformNorden and NLMT sessions