Seminarieprogram för Persontrafik med Nordiskt Lokaltrafikmöte i samverkan med InformNorden, Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna.

  • Alla dagar
  • måndag 22 okt
  • tisdag 23 okt
  • onsdag 24 okt
  • Filtrera på Programtyp

  • Filtrera på Scen

Aktivt filter
Persontrafik med Nordiskt lokaltrafikmöte x

Inga programpunkter matchade.

Skriv ut
måndag

Din nya karriär: Persontransporter! Branschdag om rekrytering

Hur gör vi framtidens resande hållbart?

Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?

Utmaningar och möjligheter i kollektivtrafiken

Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig

Free public transport in Estonia – the way forward?

Vinnande koncept för kompetensförsörjning

Trafikförvaltningen SLL - hundra dagar med GDPR

Klimatmål och miljöprogram

Fikapaus/Coffee break

EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

Tryggare resor för både förare och resenär

Behov, hinder, möjligheter och önskemål om mobilitet på landsbygd

Nordic Keynote: How to govern the smart mobility transition and our role in “combined mobility”?

Framtidens drivmedel - el, bio eller mix?

Ansvar och avtal

Paneldebate: How will our PTAs meet the Smart Mobility revolution? Meet the PTA CEOs from Copenhagen, Helsinki, Oslo, Reykjavik and Stockholm.

Varför utvecklas inte den kommersiella linjetrafiken med buss?

Nöjdare kunder - vad är kännetecknen?

tisdag

Vattenvägar för bättre mobilitet

BRT-satsningar i Sverige

Överprövningar - onödigt eller?

Mobilitet som tjänst. Utmaningar för att komma dit – och möjligheter!

Spårväg så in i Norden

Landsbygdstrafik idag och i framtiden

MaaS ecosystem development from PTA’s point of view – Case: HSL

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (I)

Förbättrad framkomlighet i nordiska städer

Mobilitet för framtiden – så påverkar den tekniska utvecklingen framtidens transportpolitiska beslut

Developing Smart Transport Solutions in Bergen by Establishing a Mobility Lab

Fördelning och rättvisa i kollektivtrafiken

Hur enkelt kan det bli att resa

Mobilitet i praktiken – så går Stavanger före

Vad händer med ERTMS?

Q&A - utvecklingen av nya mobilitetsformer - hur gör vi det bäst?

Fika / Coffe Break

Mer fokus på säkerhet påverkar kollektivtrafiken

Kan god design få fler att resa?

Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

Attraktivt att arbeta i kollektivtrafiken

Framtidens fordon

En linbana utifrån kundens behov

Varför LEAN i kollektivtrafiken?

När ska jag välja elbuss?

Möt framtidens forskare på Mötesplatsen

Särskilda persontransporter – utredningens slutbetänkande

Railway reform in Norwegian – now we're up and running!

Samhällsnytta betalar sig

Ny testbana ger driftsäkrare tågtrafik

From Public Transport planning to Mobility planning

SpacE - Shared Personalised Autonomous Connected vEhicles

Framtidens bokningssystem och ruttplanering är redan här?

Hur många tåg går det 2040? Nu bygger Trafikverket prognosen för framtiden!

Anthropological insights into why people choose public transport – and why they don’t?

Formell och informell samverkan i samhällsplaneringen

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - nudging

Q&A - hur är bästa sättet att organisera kollektivtrafiken?

Prisutdelning uppsatstävling

Fika / Coffee Break

Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken? - Mobility management

Nya tunnelbanan. Vi gör så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.

Ett starkt och positivt varumärke - hur lyckas vi med det?

Förenkling i upphandling och incitament

onsdag

Hur blir tågtrafiken konkurrenskraftig i framtiden?

Strategies for fossil-free public transport

Från bilparkering i fokus till ny syn på mobilitet

Electric buses in Oslo – Ruters transition to zero-emission

Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet / Mobility as a Service - Sustainable Nordic cities focusing on climate-smart mobility

Vad krävs för att göra Stockholms system med bussar elektriskt och vad får det för effekter?

BRT is coming to Rogaland!

Tampere is building their first tramway ever

Fika / Coffee Break

Q&A: Noll-utsläppsbussar, BRT och ny spårväg - Vad krävs?

Avtal och avtalsutveckling

Från ta-sig-till-hållplats till hämtas- hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte

Fika / Coffee break

Så valde vi elbuss

Autonoma fordon i kollektivtrafiken (II)

Resenärsrättigheter- behövs de verkligen?

Hur kommer höghastighetsbanan att påverka den regionala tågtrafiken?

Fem förutsättningar för framgång

Framtidens kunder och vår syn på kunden

BEST - Benchmarking the Nordic capitals

Doktorandseminarium

How can we improve the customer experience of transfers in PT?

Hur märktes kollektivtrafiken i valrörelsen?

Putting customers first – easier said than done?

How fine tech development and focus on user experience have made public transport faster and easier to use.

Ask the Speakers Q&A - Kundnöjdhet - hur står det till och vad gör vi?

Prisutdelning Best of Nordic Public Transport

Wrap up of the InformNorden and NLMT sessions