Fredrik Pettersson

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik