Helena Svensson

K2/Institutionen för Teknik och samhälle, LTH