Att göra rätt från början

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 15:00-15:30
  • Plats T5

Beskrivning

Genom att från början integrera tillgänglighetsaspekterna i förstudier, upphandlingar, projekt eller mindre åtgärder på hållplatser/stationer undviks stora kostnader för anpassningar i efterskott och säkerställs möjligheten för alla att kunna resa med kollektivtrafiken.

Medverkande
Lars Hellström Lunds kommun
Ditte Kahlström-Jansson SLL/Trafikförvaltningen
Programtyp
Färdtjänstdagarna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida