EUs nya och kommande lagar som påverkar svensk kollektivtrafik

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 15:30-16:30
  • Plats T4

Beskrivning

EU-kommissionens lagförslag processas via EU institutionerna till Sverige och våra beslutsinstanser innan lagarna fastställs. På detta seminarium beskrivs beslutsprocesserna och de viktigaste nya och kommande lagar som påverkar den svenska kollektivtrafiken.

About the session
The EU Commission’s bills are processed through EU institutions to Sweden and our decision-making bodies before the laws are established. This seminar describes the decision-making processes and the most important new and upcoming laws that affect Swedish public transport in the near future.

Medverkande
Stefan Back Transportföretagen
Anna Grönlund Sveriges Bussföretag
Björn Westerberg Branschföreningen Tågoperatörerna

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida