Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarnas att transportera sig

  • måndag / 22 oktober / 2018
  • 14:30-15:00
  • Plats T3

Beskrivning

Seminariet inleds med en presentation av Svensk Turisms ”Visit the Future” som beskriver den framtida besöksnäringen. Seminariepunkten avslutas med en diskussion om hur framtida besökare transporterar sig till och från sina besöksmål.

Medverkande
Tord Carnlöf Projektledare Visit the Future
Anna Grönlund Sveriges Bussföretag

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida