Kollektivtrafiken vid kriser i samhället

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 09:30-10:30
  • Plats T2

Beskrivning

Transportsektorn och kollektivtrafiken är avgörande för samhällets funktion även vid krissituationer. Fungerar kollektivtrafiken även under sådana situationer? Erfarenheter från kriser, förberedelser som vidtas samt Trafikverkets nya samordningsroll inom området presenteras.

  • Erfarenheter från dådet 7 april 2017 på Drottninggatan i Stockholm
  • Förberedelser inför kriser – TPSAMS
Medverkande
Suss Forsman Thullberg SLL/Trafikförvaltningen
Göran Forssén Sveriges Bussföretag
Karl Orton Keolis Sverige AB
Roland Sandelin Trafikverket

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida