Prisutdelning Best of Nordic Public Transport

  • onsdag / 24 oktober / 2018
  • 14:30-15:00
  • Plats Mötesplatsen

Beskrivning

Persontrafik och Res- och TrafikForum har arrangerat en filmtävlingen ”Best of Nordic Public Transport”. I samband med fikapausen presenteras vinnaren i tävlingen. Syftet med tävlingen är att inspirera till interaktivitet, visa goda nordiska exempel och skapa en brygga mellan Persontrafik 201$ och UITP Global Summit 2019.

Juryn består av Caroline Ottosson Trafikförvaltningen SLL, Helena Leufstadius Svensk Kollektivtraflk, Anna Grönlund Sveriges Bussföretag, Dan Ågren Persontrafik och Thomas Dietl Res- och Trafik
Forum/Nordiske Medier. Juryns beslut kan inte överklagas.

Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag 24 september, 10 filmer kommer att nomineras och klippas ihop till en längre film med goda exempel från den nordiska kollektivtrafiken. Filmen är sedan den samlade nordiska kollektivtrafikbranschens utmaning inför UITP Global Summit 2019 i Stockholm — vilka goda exempel visas då från övriga världen?

https://www.rt-forum.se/article/view/614651/filma_och_vinn_ett_seminariepass_till_uitp_2019

Medverkande
Anna Grönlund Sveriges Bussföretag
Helena Leufstadius Svensk Kollektivtrafik

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida