Trafikplanering - Nytta för produktionen eller kunden?

  • tisdag / 23 oktober / 2018
  • 11:00-12:00
  • Plats T4

Beskrivning

För att utforma kollektivtrafiklösningar som är både kostnadseffektiva och kundorienterade gäller det att planera på såväl systemnivå som linjenivå. Nobina redogör för sina erfarenheter kring trafikplanering, och Skånetrafiken visar på sitt arbeta att utveckla kollektivtrafiken. Dessutom visar Urbanet Analyse exempel på hur resandet kan öka utan att kostnaderna för kollektivtrafiken ökar.

Medverkande
Carl Björklund Skånetrafiken
Torbjörn Eriksson Urbanet Analyse
Daniel Mohlin Nobina Sverige AB

Persontrafik 2018

Här hittar du all information om du behöver om mässan Läs vidare på vår hemsida